Điện trở nguồn, nguồn điện áp, nguồn dòng là gì

Trong điện có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và đôi khi bạn không thể nắm rõ hết được các ý nghĩa của nó. Giới hạn nội dung bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về điện trở nguồn, nguồn điện áp và nguồn dòng nhé! Điện trở nguồn là gì?! 


Nếu 1 phần từ tự nó hay khi chịu tác động mà không có bản chất điện từ, chỉ có khả năng tạo ra điện áp hay dòng điện ở 1 điểm nào đó của mạch điện thì nó sẽ được gọi là 1 nguồn sức điện động. Sức điện động này có 2 thông số đặc trưng đó là giá trị điện áp và giá trị dòng điện. Trong đó giá trị điện áp giữa hai đầu lúc hở mạch nghĩa là khi không nối với bất lỳ một phần từ nào khác từ bên ngoài đến 2 đầu của nó gọi là điện áp lúc hở mạch của nguồn và được kí hiệu là Uhm. 

Còn giá trị dòng điện của nguồn đưa ra mạch ngoài lúc mạch ngoài dẫn điện hoàn toàn thì được gọi là giá trị dòng điện ngắn mạch của nguồn, được kí hiệu là lngm. 

Sức điện động được coi là lý tưởng khi điện áp hay dòng điện do nó cung cấp cho mạch ngoài không phụ thuộc vào tính chất của mạch ngoài (mạch tải). 

Với những tải có giá trị khác nhau thì điện áp trên hai đầu nguồn hay dòng điện do nó cugn cấp có giá trị khác nhau và phụ thuộc vào tải. Điều này chứng tỏ rằng bên trong nguồn có xảy ra quá trình biến đổi dòng điện cung cấp thành giám áp trên chính nó. Hay hiểu cách khách là tồn tại giá trị điện trở bên trong gọi là điện trở bên trong của nguồn kí hiệu là Rng. 

Rng=Uhm/lngm(1) 

Gọi U và l và các giá trị điện áp và dòng điện do nguồn cung cấp khi có tải hữu hạn thì 

0 < Rt< ∞ thì: Rng = (Uhm – U) / I (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: Ingm = (U/Rng) + 1 (3) 

Nguồn sức điện động trên thực tế được coi là một nguồn điện áp hay nguồn dòng điện còn tùy theo bản chất cấu tạo của nó để giá trị Rng là nhỏ hay lớn. Bên cạnh đó thì việc đánh giá Rng còn tùy thuộc vào tương quan giữa nó với các giá trị điện trờ toàn phần của mạch tải nối tới 2 đầu của nguồn xuất phát từ các hệ thức (2) và (3). 

Và khi 1 bộ phận bất kỳ của mạch có chứa nguồn, không có liên hệ hỗ cảm với phần còn lại của mạch mà chỉ nối với phần còn lại ở hai điểm, luôn có thể thay thế bằng 1 nguồn tương đương với 1 điện trở trong là điện trở tương đương. Còn nếu bộ phận mạch bao gồm nhiều nguồn điện áp nối với nhiều điện trở theo 1 cách bất kỳ, có 2 đầu ra sẽ được thay thế bằng chỉ 1 nguồn điện áp tương đương với 1 điện trở trong tương đượng. 

Nguồn điện áp là gì? 


Nguồn điện áp chính là nguồn luôn cấp ra một điện áp không đổi không phụ thuộc tải. Nguồn dòng và nguồn áp đều là lý tưởng và trong thực tế thì không có nguồn nào như thế khi mà nội trở bằng không với nguồn áp và bằng vô cùng với nguồn dòng mà người ta chỉ tạo ra các bộ nguồn gần với lý thuyết. 

Nguồn dòng là gì? 


Nguồn dòng là nguốn luôn cấp ra một dòng điện không đổi không phụ thuộc tải hay không phụ thuộc dòng điện chạy qua. Tiêu biểu như nguồn lưới hệ thống điện, pin, mạch gương current mirror và mạch nguồn dùng Zenner diode… 

Hy vọng nội dung bài viết trên đã mang đến cho bạn các thông tin hữu ích liên quan đến các thuật ngữ điện nói chung và điện trở nguồn, nguồn điện áp, nguồn dòng nói riêng. 

No comments:

Post a Comment

day dien tran phu