Kích thước dây điện tăng sẽ hiệu quả hơn cho truyền dẫn điện

        Lắp đặt dây điện với kích thước lớn hơn đã được yêu cầu bởi National Electrical Code giúp tăng hiệu quả truyền dẫn năng lượng. Kỹ thuật đơn giản này có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng mặc dù chi phí lắp đặt tăng lên. Bằng cách tăng kích thước dây điện, giảm tổn thất điện năng bù đắp các chi phí tăng lên của dây điện và tiết kiệm được năng lượng.


Tại sao tăng kích thước dây điện là việc quan trọng?


           Kích thước dây điện tăng lên trong thiết kế các công trình mới, các kỹ sư hoặc nhà thầu có thể chứng minh các khoản tiết kiệm thực sự cho khách hàng cũng như những lợi thế của nhiệt thấp tạo ra và tăng tính linh hoạt khi lắp đặt. Ngoài ra, khi ít nhiệt được tạo ra kết quả là giảm nhu cầu năng lượng cho quạt điện và các hệ thống điều hòa không khí.

        Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố phải được xem xét trong khi lắp đặt. Nhưng đối với hầu hết các ứng dụng mới, nơi mà chi phí lao động và ống dẫn cho việc cài đặt lớn hơn chi phí của dây điện, tăng kích thước của dây điện có thể không thấy ngay được lợi ích trong vòng hai năm đầu. Đồng thời, tăng kích thước dây điện là bảo hiểm chống lại thay đổi nhu cầu trong tương lai và đảm bảo nguồn điện áp thấp hơn. Một số công ty, thiết kế dây điện ( dây trung tính ) tăng hai hoặc ba lần so với kích thước yêu cầu tối thiểu trong, mà thường quá tải do sản xuất kinh doanh.

       Các yếu tố chính ảnh hưởng chi phí là khuyến khích kinh tế, để cài đặt kích thước dây điện lớn hơn, làm giảm hệ số tải và tiền điện. Khi sử dụng cùng kích thước ống dẫn, các chi phí gia tăng của dây là tối thiểu. 

Lợi ích không thể tuyệt vời hơn với người sử dụng khi tăng kích thước dây điện

      Cựu Giám đốc Năng lượng doanh nghiệp của Công ty Southwire, tất cả tải trọng dưới 100 A sẽ sử dụng dây một kích thước lớn hơn so với yêu cầu của mã.  "Ứng dụng kích thước lớn hơn được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp."

No comments:

Post a Comment

day dien tran phu